Czytaj także
PRAWO A BIZNES
2015.05.21
Dzisiaj rozpoczyna działalność blog modanaspolke.pl, w którym postaramy się w jasny, przejrzysty i – co najważniejsze – prosty sposób odpowiedzieć na praktyczne pytania wszystkich tych, którzy prowadzą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i tych, którzy jeszcze wahają się jaką formę organizacyjno-prawną wybrać dla swojego „biznesu”. :) 
2015.05.21
Stanowi odpowiedź na potrzeby życia gospodarczego, wpisując się w przestrzeń pomiędzy spółkami osobowymi, w których za wszystko odpowiadają wspólnicy, a spółką akcyjną zarezerwowaną w głównej mierze dla dużych przedsiębiorców.
2015.05.26
Zmiana adresu nie powoduje zmiany umowy spółki. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy kilkaset złotych, gdyż umowa spółki ciągle będzie aktualna. 
ZŁA WIARA, RAŻĄCE NIEDBALSTWO PRZY WYTOCZENIU POWÓDZTWA PRZECIWKO CZŁONKOM ZARZĄDU
2015.12.09
Kategoria: PRAWO A BIZNES
aplikantka radcowska
Marta Lipińska
Zła wiara powoda i rażące niedbalstwo przy wytaczania powództwa przeciwko członkom zarządu – czyli na co uważać przy skierowaniu pozwu
 
Zgodnie z art. 295 KSH Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.
 
Wspólnik będzie pozostawał w złej wierze, jeżeli wiedząc o bezzasadności powództwa jednak je wytoczy. Odnosić się to będzie zarówno do wytoczenia powództwa przeciwko niewłaściwej osobie, w sytuacji gdy tożsamość podmiotu odpowiedzialnego była powodowi znana, jak też do podnoszenia roszczeń procesowych niemających żadnego uzasadnienia materialnego.
 
Rażące niedbalstwo przy wytaczaniu ww. powództwa objawiać się będzie niedołożeniem należytej staranności, w zakresie zbadania materialnej podstawy powództwa, osoby pozwanego tudzież kwestii uprzedniego dochodzenia roszczenia przez organy spółki. Należyta staranność wspólnika powinna być oceniana z uwzględnieniem całokształtu świadomości prawnej wspólnika oraz znajomości realiów, którą powinien posiadać przeciętny obywatel znajdujący się w jego sytuacji.
 
Należy pamiętać, że jeśli okazałoby się, że wspólnik wytaczając takie powództwo zdawałby sobie sprawę z bezzasadności powództwa lub nie zbadałby dokładnie podstawy i zasadności powództwa to ryzykuje obowiązkiem naprawienia ewentualnej szkody pozwanemu.

Czytaj także
PRAWO A BIZNES
2015.05.21
Dzisiaj rozpoczyna działalność blog modanaspolke.pl, w którym postaramy się w jasny, przejrzysty i – co najważniejsze – prosty sposób odpowiedzieć na praktyczne pytania wszystkich tych, którzy prowadzą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i tych, którzy jeszcze wahają się jaką formę organizacyjno-prawną wybrać dla swojego „biznesu”. :) 
2015.05.21
Stanowi odpowiedź na potrzeby życia gospodarczego, wpisując się w przestrzeń pomiędzy spółkami osobowymi, w których za wszystko odpowiadają wspólnicy, a spółką akcyjną zarezerwowaną w głównej mierze dla dużych przedsiębiorców.
2015.05.26
Zmiana adresu nie powoduje zmiany umowy spółki. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy kilkaset złotych, gdyż umowa spółki ciągle będzie aktualna. 
Potrzebujesz nagłej porady naszego doradcy?
Ostatnio dodane Artykuły
2015.12.09
Jeśli wspólnik wytaczając powództwo zdawałby sobie sprawę z bezzasadności powództwa lub nie zbadałby dokładnie podstawy i zasadności powództwa to ryzykuje obowiązkiem naprawienia ewentualnej szkody pozwanemu
2015.12.03
Powództwo za spółkę przeciwko zarządowi lub jego członkom wytacza rada nadzorcza (jej członkowie) lub pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników.
© 2015 Kancelaria Radcy Prawnego. Zbigniew Machowski
Projekt i wykonanie: virtual people & B2Law