Czytaj także
PRAWO A BIZNES
2015.05.21
Dzisiaj rozpoczyna działalność blog modanaspolke.pl, w którym postaramy się w jasny, przejrzysty i – co najważniejsze – prosty sposób odpowiedzieć na praktyczne pytania wszystkich tych, którzy prowadzą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i tych, którzy jeszcze wahają się jaką formę organizacyjno-prawną wybrać dla swojego „biznesu”. :) 
2015.05.21
Stanowi odpowiedź na potrzeby życia gospodarczego, wpisując się w przestrzeń pomiędzy spółkami osobowymi, w których za wszystko odpowiadają wspólnicy, a spółką akcyjną zarezerwowaną w głównej mierze dla dużych przedsiębiorców.
2015.05.26
Zmiana adresu nie powoduje zmiany umowy spółki. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy kilkaset złotych, gdyż umowa spółki ciągle będzie aktualna. 
Powództwo o naprawienie szkody przeciwko spółce - podmioty uprawnione, termin
2015.12.03
Kategoria: PRAWO A BIZNES
aplikantka radcowska
Marta Lipińska
Zgodnie z art. 295 KSH Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Należy uznać, że powództwo za spółkę przeciwko zarządowi lub jego członkom wytacza rada nadzorcza (jej członkowie) lub pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników.
 
Zdarzyć się jednak może, iż w spółce dojdzie do zaniedbań członków organów (w szczególności dotyczyć to będzie członków zarządu), taka spółka pozostaje bezczynna i mimo wyrządzanych jej szkód poniecha wytoczenia powództwa o ich naprawienie.
 
Należy również przyjąć, że sformułowanie „jeżeli spółka nie wytoczy powództwa” należy pojmować tak, że w określonym wypadku nie doszło do wytoczenia powództwa przez zarząd spółki lub też przez radę nadzorczą. 
 
Każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody spółce. Działalność wspólnika jest działalnością na rzecz spółki, jednakże wspólnik występuje we własnym imieniu. 
 
Jeśli więc w ciągu roku od dnia, w którym ujawniło się zdarzenie (naruszające konkurencję) nie zostanie wytoczenie przez spółkę powództwo o naprawienie szkody (a przypuszczalnie nie zostałoby to dokonane przez RN przeciwko zarządowi) to każdy ze wspólników jest uprawniony do wytoczenia takiego powództwa we własnym imieniu przeciwko spółce.

Czytaj także
PRAWO A BIZNES
2015.05.21
Dzisiaj rozpoczyna działalność blog modanaspolke.pl, w którym postaramy się w jasny, przejrzysty i – co najważniejsze – prosty sposób odpowiedzieć na praktyczne pytania wszystkich tych, którzy prowadzą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i tych, którzy jeszcze wahają się jaką formę organizacyjno-prawną wybrać dla swojego „biznesu”. :) 
2015.05.21
Stanowi odpowiedź na potrzeby życia gospodarczego, wpisując się w przestrzeń pomiędzy spółkami osobowymi, w których za wszystko odpowiadają wspólnicy, a spółką akcyjną zarezerwowaną w głównej mierze dla dużych przedsiębiorców.
2015.05.26
Zmiana adresu nie powoduje zmiany umowy spółki. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy kilkaset złotych, gdyż umowa spółki ciągle będzie aktualna. 
Potrzebujesz nagłej porady naszego doradcy?
Ostatnio dodane Artykuły
2015.12.09
Jeśli wspólnik wytaczając powództwo zdawałby sobie sprawę z bezzasadności powództwa lub nie zbadałby dokładnie podstawy i zasadności powództwa to ryzykuje obowiązkiem naprawienia ewentualnej szkody pozwanemu
2015.12.03
Powództwo za spółkę przeciwko zarządowi lub jego członkom wytacza rada nadzorcza (jej członkowie) lub pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników.
© 2015 Kancelaria Radcy Prawnego. Zbigniew Machowski
Projekt i wykonanie: virtual people & B2Law